Kultuuralmanak Februarie 2020

Donderdag 20 Februarie 2020: Opening van kunsuitstalling: Oliewenhuis Kunsmuseum: 19:00

Saterdag 22 Februarie 2020: Besoek aan Winburg en omgewing deur Ou Presidensie Historiese Vereniging: Vertrek om 09:00 R200 per persoon.Bespreek voor 17 februaruarie Skakel 0514225283 / 0724188665

Saterdag 22 Februarie 2020: Besoek slag van Paardeberg met Vriende van die Oorlogsmuseum: Skakel 0824562040

Vrydag 28 Februarie 2020: Dr CF Visser Gholfdag R250 per persoon te Schoemanpark Gholfbaan Skakel 0511010619

Vrydag 28 Feb en Saterdag 29 Feb Sendingkonferensie en dinee deur Kairos Gemeente. R100 per persoon. Registreer voor 21 Februarie. Skakel 0724451404

Saterdag 29 Februarie 2020: NG Heuwelsig Gholfdag te Schoemanspark. Skakel 0511010619