Ou Presidensie Straatloop

Die Ou Presidensie Historiese Vereniging

 nooi u vir ‘n St George Straatloop

Dv Saterdag 12 Oktober 2019 .

 Vergader om 14:15 voor die Ou Pesidensie in Pres Brandstraat. 

Vertrek om 14:30

Vrywillige Kollekte.