Nuwe bestuur vir 2022

Die nuwe bestuur van die Bloemfonteinse Afrikaner Kultuurraad vir 2022:

Mev Marda Oosthuysen Ondervoorsitter, Mnr Willie Engelbrecht Voorsitter, Prof Barry Frey Sekretaris, Mev Karn Botha Penningmeester en Mnr Marius de Vos Addisionele lid