Deelnemers gesoek!

Die Ou Presidensie Historiese Vereniging benodig vier persone wat deel van die span kan wees met die jaarlikse Rapportryers Vasvra !

Dv op Donderdagaand 12 September 2019 om 18:30 te Laerskool Sentraal in  (Andries Pretorius str.)

‘n Algemene kennis vasvra en oor die boek Levitikus.

Aantwoord asb. spoedig moontlik.

Ons waardeer u belangstelling en deelname.

Kultuurgroete.

Lambertus v Rensburg

051 422 5283 / 072 418 8665