Kulturele toere in Bloemfontein en omstreke

KULTURELE TOERE IN BLOEMFONTEIN EN OMSTREKE.

Skakel die volgende persone as u belangstel:

Dr Arnold v Dyk  082 801 7040   doen toere op aanvraag in en om Bloemfontein en ABO-slagvelde.

Juf Joan Abrahams doen ook toere in Bloemfontein op aanvraag. – 051 444 2325

Mnr Kobus du Preez kan ook help met toere in Bloemfontein –- 051 401 2127

Die publiek is welkom by geleenthede wat die Ou Presidensie Historiese Vereniging aanbied. 

Lambertus van Rensburg doen ook op aanvraag toere in Bloemfontein. Lambertus van Rensburg se selnommer is: 0724188665

Bogenoemde is almal geskiedenistoere.

Op Dewetsdorp is daar ‘n dame wat toere in en om die omgewing doen. (Mercia )

 

Begeleide toere kan by die Oorlogsmuseum / Vrouemonument gereël word op versoek. 051 447 3447

Dr Johan Loock kan toer na Sannaspos slagveld  e.a. doen – 084 584 5245